วันอาทิตย์, ธันวาคม 17, 2017
บล็อก หน้า 5

มัณฑะเลย์ : ไม่รู้จักฉัน ไม่รู้จักเธอ (ตอน 1)

สัมผัสแรกแห่งเมืองมัณฑะเลย์ หลังจากออกสู่อาคารสนามบินนานาชาติมัณฑะเลย์ พอนั่งรถออกมาได้ซักพัก บรรยากาศแรกที่รู้สึก คือเหมือนกับได้ย้อนเวลากับไปในอดีต มีบรรยากาศความเงียบสงบและเรียบง่ายของบ้านเมืองทั้งสองข้างทาง  สำหรับเส้นทางเป็นถนนที่ตัดใหม่ ค่อนข้างดี รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของเมือง เป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมต่อไปเมืองอื่นๆ ข้างเคียงได้อย่างสะดวก ถนนโล่งไม่ค่อยมีรถวิ่ง สำหรับเป้าหมายแรกที่จะเดินทางไปก็คือ เมืองสกายน์ (Sagaing) เป็นเมืองที่เคยเป็นราชธานีเก่าของพม่าเมื่อราว 250 ปีที่แล้ว ระหว่างปี ค.ศ.1760 ถึง 1763 ตั้งอยู่บนริมฝั่งของแม่น้ำอิรวดี ก่อนถึงเมืองสกายน์ จะมีสะพานข้ามแม่น้ำอิราวดี ระหว่างข้ามสะพาน เมื่อมองไปทางขวามือ...

สืบสานเทศกาล “กินเจ” ประเพณีถือศีลกินผัก

ประเพณีถือศีลกินผัก (กินเจ) ประจำปี 2559 กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วในอีกไม่นาน ตั้งแต่วันที่ 1-9 ตุลาคม 2559 ถือเป็นวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนที่ได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนานจนกลายเป็นประเพณี โดยงานประเพณีถือศีลกินผักนั้น มีความเชื่อกันว่า ถือเป็นงานละบาป บำเพ็ญบุญ นับเป็นมหากุศลแก่ผู้ปฏิบัติตลอด 9 วัน 9 คืน การกินผักละเว้นจากการเบียดเบียนสิ่งมีชีวิต การรักษาศีล สำรวมกาย วาจา ใจ ให้บริสุทธิ์...

กำหนดสมาชิก 5 พันตั้งพรรคการเมือง เอื้อขั้วพรรคใหญ่-ปิดโอกาสพรรคเล็ก

หลายวันมานี้ เราได้ยินอยู่เสมอว่า ต่อไปนี้ ใครที่คิดจะจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาใหม่ จะต้องมีสมาชิกล่วงหน้าอยู่ก่อนแล้วไม่ต่ำกว่าห้าพันคน และต้องมีสาขาสี่ภาคไว้พร้อมแล้ว ก่อนไปยื่นจดทะเบียนตั้งพรรคการเมือง แนวความคิดนี้มีความพยายามในการผลักดันออกมาอย่างเอาการเอางาน ทำให้เกิดข้อสงสัยว่า แนวคิดนี้หวังผลอะไร มีวัตถุประสงค์เบื้องลึกอะไร มีอะไรซ่อนเงื่อนอยู่หรือไม่ หวังตอบสนองขั้วการเมืองของพรรคใด ภายใต้ความต้องการของประชาชนที่ต้องการปฏิรูปทางการเมือง สกัดกั้นขั้วพรรคการเมืองที่สร้างปัญหาให้ประเทศชาติตลอดมา และส่งเสริมให้ประชาชนที่ปรารถนาเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น เมื่อพิจารณาจากแนวความคิดของ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ด้านบริหารงานเลือกตั้ง ที่ได้แถลงต่อสาธารณชนเกี่ยวกับ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ถึงขั้นตั้งสโลแกนว่า “ตั้งยาก...

กลยุทธ์สร้างภาพลักษณ์ตราสินค้า

การเปิดเสรีทางการค้า เป็นประเด็นที่สังคมให้ความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านผลกระทบต่อธุรกิจในประเทศไทย จากการเกิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ซึ่งย่อมส่งผลต่อสถานการณ์การแข่งขันรุนแรงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ธุรกิจต่างๆ จึงจำเป็นต้องปรับตัว เพื่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจและความอยู่รอดจากการแข่งขันเสรีในระบบทุนนิยม ไม่ใช่เพื่อการแข่งขันในปัจจุบันเท่านั้น แต่ต้องคำนึงถึงการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วย สำหรับเป้าหมายและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้จากการเข้าร่วมการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น  ประกอบด้วยเป้าหมายหลัก 3 ด้าน ได้แก่ การนำเข้าวัตถุดิบที่มีคุณภาพดี และราคาถูก จากประเทศเพื่อนบ้าน การสร้างรายได้จากตราสินค้า มาตรฐานผลิตภัณฑ์...

“แสนแสบ” – คลองสงคราม “สยาม-เวียดนาม”

ทุกวันนี้การจราจรในกรุงเทพมหานครติดขัดอย่างมาก และเพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางทางบกเพื่อหนีการจราจรติดขัด เราเลยหันมาใช้เรือยนต์ที่วิ่งรับส่งตามคลองแทน และเรือยนต์ขนส่งที่มีบทบาทอย่างมากก็คือ เรือยนต์ที่วิ่งอยู่ที่ “คลองแสนแสบ” จนเห็นได้ว่า คลองแสนแสบนั้นมีบทบาทอย่างมากกับคนเมืองกรุงในการเดินทาง แต่เมื่อเราศึกษาเบื้องหลังที่มาของคลองแสนแสบแล้ว คลองนี้จัดว่าไม่ธรรมดา เพราะคลองนี้ขุดขึ้นมาเพื่อลำเลียงยุทธภัณฑ์ทางสงครามโดยเฉพาะ ในสงครามระหว่างสยามกับเวียดนาม ในศึกสงครามที่ชื่อว่า “อันนัมสยามยุทธ์”ที่รบกันยาวนานถึง 14 ปี หากกล่าวความย้อนยุคก่อนที่จะเกิดศึกสงครามอันนัมสยามยุทธ์ขึ้นนั้น ประเทศสยามจัดว่าเป็นประเทศมหาอำนาจแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินโดจีน ตั้งแต่ยุคสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ก่อร่างสร้างแผ่นดินและแผ่ขยายอิทธิพลสยามไปทั่วภูมิภาคแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินโดจีน ซึ่งเป็นเมืองขึ้นของประเทศสยามไว้ได้ทั้งหมด โดยมีกรุงธนบุรีเป็นศูนย์กลาง โดยเฉพาะญวนหรือเวียดนามนั้น บ้านเมืองของเขาเกิดความแตกแยกภายในและเกิดกบฏที่เรียกว่า “กบฏเต็ยเซิน หรือ ไกเซิน” ซึ่งทำให้ผู้ปกครองเวียดนามทางใต้ต้องเข้ามาพึ่งประเทศสยามและขอกำลังไปช่วยปราบกบฏ...

กว่าสยามจะเลิก “ปี้-เบี้ย-อัฐ” เป็น “แบงก์”

มารู้จักเรื่องเงินๆ ทองๆ กันหน่อย โดยเฉพาะทุกวันนี้ เราจะจับจ่ายซื้อของกินก็ต้องมีเงินเพื่อแลกเปลี่ยนให้ได้มา เงินจึงเป็นส่วนสำคัญในการดำรงชีวิต และทุกคนต้องทำงานตรากตรำก็เพื่อให้ได้เงินมาดำรงชีวิตให้อยู่ได้ ทั้งที่หากมองไปแล้ว เงินที่ว่านี้เป็นเพียงกระดาษ หรือเราเรียกติดปากว่า “แบงก์” หรือเรียกอย่างเป็นทางการว่า “ธนบัตร” แต่มีผลทางกฎหมายเพื่อนำไปแลกเปลี่ยนสินค้าให้มาดำรงชีพได้ และเราต้องทำงานแลกให้ได้มา แล้วเงินหรือแบงก์หรือธนบัตรที่ว่านี้มีที่มาจากไหนเมื่อไร ดังนั้น เงินหรือแบงก์หรือธนบัตร จึงเป็นตัวแทนในการแลกเปลี่ยน ซึ่งสามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายและจะใช้ควบคู่ไปกับเหรียญกษาปณ์ แต่โดยทั่วไปแล้วมักใช้สำหรับเงินจำนวนมาก ส่วนเหรียญกษาปณ์ใช้กับเงินจำนวนน้อย หรือเศษสตางค์ ในสมัยก่อน ค่าของเงินจะวัดโดยวัตถุที่นำมาใช้เป็นเงิน เช่น...

ทะเลจีนใต้ : จุดเปราะบางสงครามเอเชียบูรพา

หากจะกล่าวถึงปัญหาข้อพิพาทหมู่เกาะในทะเลจีนใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ทางทะเลแห่งหนึ่งที่ถูกกล่าวถึงอย่างมากที่ผ่านมา โดยเฉพาะประเด็นความขัดแย้งในเรื่องการอ้างกรรมสิทธิ์อาณาเขตทางทะเล และผลประโยชน์ในการแสวงหาทรัพยากร ทำให้หลายประเทศต่างพยายามเข้าควบคุมพื้นที่และหวังรักษาผลประโยชน์ของตน จนหลายครั้งกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างประเทศ แต่ความขัดแย้งเริ่มเข้มข้นขึ้นเมื่อสหรัฐอเมริกาพยายามเข้ามามีบทบาทในพื้นที่กับเขาด้วย จึงสร้างความตึงเครียดมากขึ้น แล้วทำไม ทะเลจีนใต้ จึงเป็นพื้นที่หวงแหนกันอย่างมาก ประเทศต่างๆ ในแถบทะเลจีนใต้ จึงอ้างกรรมสิทธิ์ รวมถึงสหรัฐอเมริกาซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็มาเข้าร่วมในความขัดแย้งกับจีนด้วย ประเด็นปัญหานี้ นาวาเอก อดุลยวัฒน์ เชาวน์ดี ได้อธิบายไว้ในผลงานการศึกษาทางวิชาการเพื่อประกอบการสัมมนาด้านความมั่นคงทางทะเล ระบุว่า พื้นที่ในทะเลจีนใต้นั้น มีประเทศที่อ้างกรรมสิทธิ์ในการครอบครองหมู่เกาะโขดหินและแนวปะการัง ในพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ความขัดแย้งหลักมีอยู่ 2...

“เซ็ตซีโร่” สร้างสันติ ยุติขั้วพรรคการเมือง

สถานการณ์ทางการเมืองไทยของเรา ยังไม่ผ่านพ้นวิธีคิดการแบ่งสีเสื้อ และยังคงย่ำอยู่กับความขัดแย้งที่แบ่งขั้วพรรคการเมือง คือ ขั้วพรรคเพื่อไทย กับ ขั้วพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งหากสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้ ความขัดแย้งทางการเมืองก็ยังไม่อาจยุติลงไปได้ ซึ่งต่างมีความแค้นที่ฝังใจและฝังลงสู้รากลึกเสียแล้ว อันเป็นสิ่งที่ยากจะอโหสิกรรมกันทางการเมือง หากสถานการณ์ทางการเมืองยังคงมีขั้วพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาธิปัตย์ แม้เราจะพยายามปฏิรูปทางการเมืองอย่างไร ก็ไร้ผล เพราะรากฐานความขัดแย้งยังดำรงอยู่ และจะกลับมาเป็นวังวนในทางการเมือง เมื่อมีการเลือกตั้ง ทั้งพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์จะไปหาเสียงในพื้นที่ที่ไม่ใช่ฐานเสียงของตนเองก็นับว่ายากยิ่ง โดยเฉพาะแกนนำพรรคประชาธิปัตย์ที่ยังฝังความแค้นไว้กับคนเสื้อแดงในเหตุการณ์ราชประสงค์ที่คนเสื้อแดงต้องตายนับร้อย ซึ่งเป็นคำตอบง่ายๆ ว่า แกนนำพรรคประชาธิปัตย์จะลงพื้นที่หาเสียงได้หรือ หากสถานการณ์ทางการเมืองออกมาในลักษณะดังกล่าว การจะสร้างสันติสุขก็ยากยิ่ง ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์...

ยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ คือแนวทางปฏิรูปการศึกษา

การศึกษาไทยในวันนี้ โดยเฉพาะการศึกษาในระบบการศึกษาของประเทศไทย เราจะมีคำถามอยู่ตลอดเวลาว่า เราศึกษาไปทำไม ศึกษาไปแล้วได้ประโยชน์อะไร ศึกษาไปแล้วจะไปทำอะไร และสิ่งสำคัญคือ เมื่อจบการศึกษาไปแล้วจะมีงานทำหรือไม่ หากจบการศึกษาไปแล้วตกงาน แล้วจะไปศึกษาทำไม เสียเงินเสียทอง กลับยิ่งมองว่า การศึกษาทำให้เกิดภาวะยากจน เป็นหนี้สินล้นพ้นตัว หากเป็นเช่นนี้ สู้ไม่ต้องเข้าระบบการศึกษา ไม่ต้องไปโรงเรียน วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย ให้เสียเงินเสียทอง เพราะจบออกมาแล้วก็ตกงาน สู้ไปทำงานหาเงินหาทองดีกว่า ครั้งหนึ่งมีการลำนำบทกวีว่า “ฉันเยาว์ ฉันเขลา...

อาเซียนหวังปรับโครงสร้างบูรณาการเศรษฐกิจ

การเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 28-29 ได้รวบการประชุมสุดยอดอาเซียนทั้งสองครั้งรวมกัน และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในฐานะประธานอาเซียน ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2559 ต่อจากการประชุมผู้นำกลุ่ม 20 หรือ G20 ณ นครหางโจว มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เริ่มขึ้นแล้ว โดยเมื่อวันที่ 6...