ลือสะพัดระดมเงินยาเสพติด 2 หมื่นล้านหวังฮุบการบินไทย

0
2876

จากการที่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ที่ได้ประกาศเปิดรับผู้สมัครในรอบที่สอง โดยกำหนดกรอบเวลาการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 15 กันยายน 2560 โดยระหว่างนี้ มีผู้สมัครจำนวน 1 ราย คือ ดร.ศักราช เม่นทอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิมโก้ ชิ๊ปยาร์ด จำกัด

ต่อมาคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ขยายเวลาการรับสมัครรอบที่สองออกไปจนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ในช่วงเวลานี้ มีรายงานข่าวจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ระบุว่าการรับสมัครรอบที่สองมีจำนวน 5 ราย ประกอบด้วย ดร.ศักราช เม่นทอง และอีก 4 รายคือผู้สมัครรายเดิมที่ไม่ผ่านคุณสมบัติในรอบแรก ได้ใช้สิทธิสมัครในรอบที่สองในช่วงขยายเวลาการรับสมัคร จึงมีผู้สมัครในรอบนี้ 5 ราย แต่เมื่อถึงวันครบกำหนดช่วงเวลาการรับสมัครในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 แล้ว ไม่มีผู้สมัครเพิ่ม ทางคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ประกาศขยายเวลารับสมัครออกไปอีกจนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 อันเป็นการขยายเวลาสองครั้งในรอบที่สอง

แต่เมื่อถึงกำหนดรับสมัครในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ทางคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ประกาศขยายเวลาไปอีกครั้งไปจนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 อันเป็นการขยายเวลาครั้งที่สามในรอบที่สอง ซึ่งมีรายงานข่าวจากบริษัทการบินไทยเปิดเผยว่า การขยายเวลาเพื่อเปิดโอกาสสูงสุดให้กับผู้สนใจสมัครเข้ารับการสรรหาจนกว่ากรอบเวลาจะสิ้นสุดลง และคาดว่า คณะกรรมการสรรหาฯ ยัง เปิดโอกาสเพื่อให้เวลากับ นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินไทย เตรียมตัวส่งมอบงานให้กับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่คนใหม่ที่ได้รับการสรรหาแล้ว ซึ่งแหล่งข่าวระบุว่า นางอุษณีย์ อาจจะขยับไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทการบินไทยแทนตำแหน่งที่ว่างลงนั้น

ล่าสุด สถานการณ์เริ่มเข้มข้นทวีคูณ เมื่อมีกระแสข่าวลือแพร่สะพัดว่า เกิดมีกลุ่มขบวนการฟอกเงินที่อิงการเมืองเริ่มมีการขยับตัว หวังเข้ายึดครองบริษัทการบินไทย และพยายามดึงเวลาให้มีการขยายเวลาการสรรหาต่อไปไม่สิ้นสุด โดยมีเป้าหมายสร้างเงื่อนไขบีบคณะกรรมการสรรหาฯ ที่มี ท่านสมชัย สัจจพงษ์ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัทการบินไทย ที่มี ท่านพลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง รักษาการประธานคณะกรรมการบริษัทการบินไทย เพื่อหวังล้มการสรรหาครั้งนี้ หากแผนการล้มการสรรหาครั้งนี้สำเร็จ ก็จะทำให้ภาพลักษณ์การสรรหาครั้งนี้มัวหมอง

กระแสข่าวเปิดเผยว่า กลุ่มขบวนการดังกล่าว กำลังเคลื่อนไหวระดมเงินทุนไม่ต่ำกว่า 2 หมื่นล้านบาท จาก 2 แหล่ง คือ แหล่งแรก ได้เกิดการเคลื่อนไหวหาช่องทางนำเงินจากกองทุนการเงินการธนาคาร และแหล่งที่สอง จากแหล่งเงินนอกระบบ ประกอบด้วย เงินทอน ที่ถูกฝังไว้ใต้ดิน และเงินจากขบวนการค้ายาเสพติด เพราะเนื่องจากในสถานการณ์ขณะนี้ กลุ่มที่ซุกเงินนอกระบบกำลังไหวตัวกับสถานการณ์ในปี 2561 ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเงินตราไทยใหม่ทั้งระบบ และจะมีการยกเลิกเงินตราเดิมทั้งหมด แล้วนำเงินตราใหม่เข้ามาทดแทนในการทำธุรกรรมทางการเงิน จึงเป็นสถานการณ์ที่ทำให้กลุ่มที่ซุกเงินทอนไว้ใต้ดิน และกลุ่มที่ซุกเงินจากการค้ายาเสพติด จะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน ทำให้ทั้งสองกลุ่มนี้ดิ้นรนเพื่อหวังฟอกเงินให้เร็วที่สุดก่อนที่เงินที่ซุกไว้จะไร้ค่าต่อไป

เงินตราไทย

ปรากฏการณ์ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเงินตราไทยใหม่ในปี 2561 นี้ จึงสร้างความร้อนรนอย่างยิ่งกับกลุ่มขบวนการผิดกฎหมายที่ซุกเงินไว้ใต้ดินซึ่งนับจำนวนมหาศาล กำลังหาทุกช่องทางที่จะนำเงินขึ้นมาฟอกให้ทันการเปลี่ยนแปลงเงินตราไทยใหม่ และบริษัทการบินไทยก็เป็นช่องทางหนึ่งที่จะถูกนำเงินเหล่านี้มาซื้อกิจการทั้งหมด

กระแสข่าวเปิดเผยด้วยว่า เงินนอกระบบเหล่านี้ กำลังถูกนำมาเคลื่อนไหวให้บริษัทการบินไทยอ่อนแอ เพราะสถานการณ์ขณะนี้ กลุ่มเหล่านี้ที่เสียโอกาสเข้ามายึดบริษัทการบินไทยกำลังไม่พอใจ เนื่องจากไม่สามารถเข้ามาล้วงลูกและใช้อำนาจพิเศษได้ และไม่สามารถสร้างสถานการณ์บีบ ข้าราชการน้ำดี อย่างท่านสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง และประธานคณะกรรมการสรรหาฯ รวมถึง ข้าราชการน้ำดี อย่าง ท่านพลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง กรรมการสรรหาฯ และรักษาการประธานคณะกรรมการบริษัทการบินไทย ได้เลย จึงเกิดความไม่พอใจอย่างยิ่ง

ล่าสุด กระแสข่าวสะพัดว่า การระดมเงินนอกระบบทั้งจากเงินทอน และเงินค้ายาเสพติด ไม่ต่ำกว่า 2 หมื่นล้านบาทนั้น ยังหวังบีบให้ คสช. ปลดล็อกทางการเมือง และเร่งให้เกิดการเลือกตั้งโดยเร็วก่อนการยกเลิกเงินตราเดิมแล้วเปลี่ยนแปลงมาใช้เงินตราใหม่ อันจะอาศัยการเลือกตั้งนำเงินนอกระบบขึ้นมาฟอกเงินผ่านการหาเสียงเลือกตั้งอีกด้วย

หากกระแสข่าวลือที่กำลังแพร่สะพัดนี้เป็นจริง ย่อมเป็นการหมิ่นเหม่ต่อการทำลายความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรไทย และสายการบินแห่งชาติอย่างบริษัทการบินไทย

ทิ้งคำตอบไว้