สืบสานอุดมการณ์พ่อ นำประเทศสู่เศรษฐกิจพอเพียง

0
876

สิ่งหนึ่งที่ราชอาณาจักรสยามมีคู่กันมาในประวัติศาสคร์ในการกอบกู้ชาติ นั่นคือ กองอาสาของราษฎรในพระบรมโพธิสมภาร ที่ร่วมแรงร่วมใจกันช่วยราษฎรด้วยกัน และเคียงบ่าเคียงไหล่ในการร่วมกอบกู้ชาติบ้านเมืองกับพระมหากษัตริย์เสมอมา อันเป็นจิตอาสาของราษฎรที่ห่วงใยราษฎรด้วยกัน และห่วงใยองค์พระมหากษัตริย์ ซึ่งคือพ่ออยู่หัวของราษฎร และร่วมกันกำจัดเหล่าไพรีให้สิ้นไป

k03 k06

ณ วันนี้ เราได้เห็นแล้วว่า ราษฎรของพระองค์ ไม่ได้ทอดทิ้งพระองค์ ทุกคนได้อาสาทำหน้าที่ของลูกที่พระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ร่วมแรงร่วมใจถวายความอาลัย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

k02 k05

สิ่งที่เห็นที่ท้องสนามหลวง ทุกคนต่างมาจากทั่วทุกสารทิศ ต่างอาสามาช่วยกันในวันที่เราทุกคนต้องสูญเสียพ่อหลวงอันเป็นที่รักยิ่งของเรา และความเศร้าเสียใจนี้ต่างแปรเป็นพลังที่ขอสืบทอดอุดมการณ์ของพ่อหลวง และร่วมกันเป็น กองอาสารับใช้แผ่นดิน ร่วมปกป้องแผ่นดิน ร่วมพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และร่วมกันตรวจสอบนักการเมืองหรือหน่วยราชการใดที่บิดเบือนอุดมการณ์ของพ่อหลวง

k08 k10

จึงหวังว่า กองอาสาของราษฎรทุกหน่วย ของแต่ละองค์กรที่มีอยู่ทั่วประเทศ ร่วมมือกันปกป้องแผ่นดินของพ่อหลวง

k09

ขอให้คนไทยทุกคนรักกันเพื่อถวายพ่อหลวง ร่วมสืบสานอุดมการณ์ของพ่อหลวง นำประเทศสู่แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ร่วมกันเฝ้าระวังและตรวจสอบนักการเมืองและหน่วยงานราชการใดบิดเบือนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

@ สยามสิน วลิตวรางค์กูร

ทิ้งคำตอบไว้