“ภูฏาน” จัดพิธีไว้อาลัย

0
1303

สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์วังชุก พร้อมด้วย สมเด็จพระราชินี เจตซุน เพมา วังชุก และเจ้าชาย จิกมี นัมเกล วังชุก พระราชโอรส เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อร่วมพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 นาฬิกา และทรงน้อมไว้อาลัยและถวายพวงมาลาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ และเสด็จพระราชดำเนินกลับราชอาณาจักรภูฏาน เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 04.30 นาฬิกา

 

 

สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน ทรงเขียนลงพระนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

To the Incomparable, Visionary and Most Precious Jewel King, the King of Thailand, who attained Parinirvana, I would like to offer my deepest respect, and my heartfelt prayers. May Your Majesty always be born as Dharma Raja, to the benefit of all sentient beings”

 

“แด่พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทย ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งหาที่เปรียบมิได้ และผู้เข้าถึงพระปรินิพพาน หม่อมฉันขอส่งความเคารพอย่างสุดซึ้งและภาวนาจากหัวใจ ขอพระองค์ทรงจุติเป็นดั่งธรรมราชาทุกชาติไป เพื่อประโยชน์สุขของเหล่าประชาราษฎร”

184510

ขณะที่เมืองหลวงของราชอาณาจักรภูฏาน ณ กรุงทิมพู หรือ ตาชิโชซอง รัฐบาลและประชาชนแห่งราชอาณาจักรภูฏาน จัดพิธีใหญ่เพื่อร่วมไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

184508

ทิ้งคำตอบไว้